Sunday, March 25, 2007

سلام ِ بهار

روز سوم بهار کنار دریاچه به دنبال نشانه ای از بهار رفته ام

آسمان صاف است، آفتاب درخشان و هوا ملایم

هنوز برف و یخ جای جای زمین را پوشانده و باید بیشتر سر به زیر داشت

درخت های مسیر را یک به یک می جورم تا شاید جوانه ای خبر از بهار آورده باشد

چند درخت از لابلای روزهای سرد و یخی سماجت کرده و پیام آورده اند که بهار پشت در است


زندگی هاتان همه بهاری
Thursday, March 08, 2007

برای زن

پس از چند روز رها کردن این خانه کوچک، می خواستم به مناسبت این روز و همه ِ آنچه که این روزها در ایران و بر زنان می گذرد، یادداشتی بنویسم
در میان وبگردی های سریع روزانه به این پست فشرده و زیبا برخوردم که بسیار حرف ها دارد